Schriftelijke vragen van 3-6967 tot 3-6967

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6967 Beke Wouter (CD&V) minister van Werk  
  Eenheidsstatuut - Verslag werkgroep.
  Verzending vraag 9/2/2007
  Antwoord 9/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2102