Schriftelijke vragen van 3-6966 tot 3-6966

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6966 Beke Wouter (CD&V) minister van Werk  
  Dienstencheques - Terugverdieneffecten.
  Verzending vraag 9/2/2007
  Antwoord 9/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2101