Schriftelijke vragen van 3-6954 tot 3-6954

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6954 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Buitenschoolse kinderopvang - Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (FCUD) - Verdeelsleutel.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 17/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4556