Schriftelijke vragen van 3-6795 tot 3-6795

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6795 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Horeca - Exclusiviteitcontract voor drank.
  Verzending vraag 26/1/2007
  Antwoord 23/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6794