Schriftelijke vragen van 3-6794 tot 3-6794

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6794 Van de Casteele Annemie (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Horeca - Exclusiviteitcontract voor drank.
  Verzending vraag 26/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 16/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6795