Schriftelijke vragen van 3-6580 tot 3-6580

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6580 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rust- en verzorgingstehuizen - Geneesmiddelengebruik.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Antwoord 26/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Aanvullend antwoord 11/4/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2035