Schriftelijke vragen van 3-6579 tot 3-6579

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6579 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Scholen - Energiefacturen - Toelagen.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Antwoord 26/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2033