Schriftelijke vragen van 3-6578 tot 3-6578

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6578 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vrijgekomen staatswoningen - Leden van de voormalige rijkswacht - Bestemming.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 17/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6577
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2032
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 3-2283