Schriftelijke vragen van 3-6576 tot 3-6576

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6576 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Bedienaars van erkende godsdiensten en de vrijzinnige afgevaardigden - Financiering - Statuut - Rapport.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 17/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2034
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 3-2284