Schriftelijke vragen van 3-6389 tot 3-6389

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6389 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Verpleegkundigen, logopedisten en kinesitherapeuten - Verstrekkingenregister - Koninklijk besluit van 10 november 2006 tot herinvoering van de bewaring van verstrekkingen.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 6/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Aanvullend antwoord 5/4/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1967