Schriftelijke vragen van 3-6388 tot 3-6388

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6388 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Veterinaire geneesmiddelen - Exportdossiers - Landen buiten de Europese Gemeenschap (EG).
  Verzending vraag 13/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 6/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1965