Schriftelijke vragen van 3-6387 tot 3-6387

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6387 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Organen en adviesorganen - Aantal vrouwen - RIZIV en FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 6/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1959