Schriftelijke vragen van 3-6348 tot 3-6348

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6348 Beke Wouter (CD&V) minister van Werk  
  Outplacement - Werknemersrechten.
  Verzending vraag 5/12/2006
  Antwoord 14/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1927