Schriftelijke vragen van 3-6346 tot 3-6346

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6346 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesmiddelenvoorschriften - Controle - Administratieve overlast.
  Verzending vraag 5/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Antwoord 13/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1947