Schriftelijke vragen van 3-6302 tot 3-6302

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6302 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneeskundige verstrekkingen - Nomenclatuur - Comité voor permanente doorlichting.
  Verzending vraag 17/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Antwoord 19/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 3-2285