Schriftelijke vragen van 3-6284 tot 3-6284

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6284 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesmiddelen - Voorschriften op stofnaam - Controle op de apothekers.
  Verzending vraag 14/11/2006
  Antwoord 14/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1869