Schriftelijke vragen van 3-6283 tot 3-6283

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6283 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesmiddelen - Voorschriften op stofnaam.
  Verzending vraag 14/11/2006
  Antwoord 14/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1868