Schriftelijke vragen van 3-6277 tot 3-6277

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6277 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Onroerende goederen - Overdracht naar gemeenten en meergemeente-politiezones.
  Verzending vraag 14/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6276
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1890