Schriftelijke vragen van 3-6180 tot 3-6180

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6180 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Plan huisartsgeneeskunde 2006-2007 - Ge´nformatiseerd medisch dossier.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 19/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 3-2287