Schriftelijke vragen van 3-6125 tot 3-6125

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6125 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gezondheidszorg - Europese richtlijn.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Antwoord 25/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Aanvullend antwoord 12/2/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1839