Schriftelijke vragen van 3-6110 tot 3-6110

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6110 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsengeneeskunde - Impulsfonds.
  Verzending vraag 18/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 19/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 3-2288