Schriftelijke vragen van 3-5808 tot 3-5808

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-5808 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Elektronische identiteitskaart - Integratie van de SIS-kaart - Gebruik door een derde - Praktische problemen.
  Verzending vraag 30/8/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5807