Schriftelijke vragen van 3-5807 tot 3-5807

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-5807 Van de Casteele Annemie (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Elektronische identiteitskaart - Integratie van de SIS-kaart - Gebruik door een derde - Praktische problemen.
  Verzending vraag 30/8/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
  Antwoord 20/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5808