Schriftelijke vragen van 3-5708 tot 3-5708

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-5708 Van de Casteele Annemie (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieagenten - Ziekteverlof.
  Verzending vraag 18/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Rappel 30/8/2006
  Verzending vraag 30/8/2006
  Rappel 27/11/2006
  Verzending vraag 27/11/2006
  Antwoord 21/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1780