Schriftelijke vragen van 3-5631 tot 3-5631

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-5631 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) - Niet-gouvernementele organisaties (ngo's) - Controle - Evaluatie.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Rappel 30/8/2006
  Verzending vraag 30/8/2006
  Antwoord 6/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1775