Schriftelijke vragen van 3-5616 tot 3-5616

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-5616 Beke Wouter (CD&V) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Parkeerkaarten - Advies van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 17/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 3-2289