Schriftelijke vragen van 3-5607 tot 3-5607

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-5607 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsen - Wachtposten.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 19/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 3-2291