Schriftelijke vragen van 3-5341 tot 3-5341

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-5341 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Medische hulpmiddelen - Hergebruik - Hersterilisatie.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Antwoord 9/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
  Aanvullend antwoord 8/8/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1655