Schriftelijke vragen van 3-4947 tot 3-4947

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-4947 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Luchthaven Zaventem - Vestiging van een apotheek.
  Verzending vraag 24/4/2006
  Antwoord 19/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
  Aanvullend antwoord 26/7/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1553