Schriftelijke vragen van 3-4946 tot 3-4946

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-4946 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Spoedgevallenzorg - Persoonlijk aandeel.
  Verzending vraag 24/4/2006
  Antwoord 19/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1522