Schriftelijke vragen van 3-4737 tot 3-4737

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-4737 Van de Casteele Annemie (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  GSM-gebruikers - Verandering van operator met behoud van nummer.
  Verzending vraag 24/3/2006
  Antwoord 24/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1442