Schriftelijke vragen van 3-4736 tot 3-4736

SELECT DISTINCT persoon.persoonid, persoon.naam, persoon.voornaam, senator.fractie_nl, betr_minist_schvr.departementid, departement.naam_nl, betr_minist_schvr.persoonid, schriftelijkevraag.svid, schriftelijkevraag.vraagleg, schriftelijkevraag.vraagnr, schriftelijkevraag.volgnr, schriftelijkevraag.titel_nl, schriftelijkevraag.titel_fr, schriftelijkevraag.dt_indiening, TranslateDate(schriftelijkevraag.dt_indiening), schriftelijkevraag.gepubliceerd, TranslateDate(schriftelijkevraag.dt_eindetermijn), schriftelijkevraag.sorteersleutel, senator.sorteersleutel FROM schriftelijkevraag, persoon, departement, senator, betr_minist_schvr WHERE (schriftelijkevraag.persoonid=senator.persoonid) AND (senator.persoonid=persoon.persoonid) AND (schriftelijkevraag.svid=betr_minist_schvr.svid) AND (betr_minist_schvr.departementid=departement.departementid) AND (schriftelijkevraag.vraagleg = 3) AND (schriftelijkevraag.vraagnr between 4736 and 4736) ORDER BY schriftelijkevraag.sorteersleutel ASC, schriftelijkevraag.volgnr ASC

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-4736 Van de Casteele Annemie (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW-bonnetjes - Controles op restauranthouders.
  Verzending vraag 24/3/2006
  Antwoord 31/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1441