Schriftelijke vragen van 3-4736 tot 3-4736

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-4736 Van de Casteele Annemie (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW-bonnetjes - Controles op restauranthouders.
  Verzending vraag 24/3/2006
  Antwoord 31/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1441