Schriftelijke vragen van 3-4667 tot 3-4667

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-4667 Beke Wouter (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Diensten voor gezamenlijke aankopen - Werking - Beheersing van het overheidsbudget.
  Verzending vraag 17/3/2006
  Antwoord 20/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Aanvullend antwoord 10/5/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1461