Schriftelijke vragen van 3-4660 tot 3-4660

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-4660 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Administratieve vereenvoudiging - Afschaffing van het verstrekkingenregister - Elektronische gegevensoverdracht.
  Verzending vraag 17/3/2006
  Antwoord 12/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1407