Schriftelijke vragen van 3-4627 tot 3-4627

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-4627 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Personeel - Bezoldigingsregeling - Mogelijke discriminaties.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Rappel 29/9/2006
  Verzending vraag 29/9/2006
  Rappel 6/11/2006
  Verzending vraag 6/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 3-2292