Schriftelijke vragen van 3-4557 tot 3-4557

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-4557 Beke Wouter (CD&V) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Postkantoren - Toegankelijkheid.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Rappel 29/9/2006
  Verzending vraag 29/9/2006
  Rappel 6/11/2006
  Verzending vraag 6/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 18/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 3-2290