Schriftelijke vragen van 3-4444 tot 3-4444

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-4444 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Artsen - Contingentering.
  Verzending vraag 17/2/2006
  Antwoord 24/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1337