Schriftelijke vragen van 3-4138 tot 3-4138

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-4138 Beke Wouter (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Flitspalen - Herijking - Aantal niet gebruikte flitspalen per politiezone.
  Verzending vraag 16/1/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
  Antwoord 12/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1253