Schriftelijke vragen van 3-3988 tot 3-3988

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-3988 Van de Casteele Annemie (VLD) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  De Post - Verspreiding van niet-geadresseerde racistische pamfletten.
  Verzending vraag 27/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Antwoord 7/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1231