Schriftelijke vragen van 3-3950 tot 3-3950

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-3950 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Registratie van geneesmiddelen - Oprichting van een agentschap.
  Verzending vraag 16/12/2005
  Antwoord 18/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1213