Schriftelijke vragen van 3-3948 tot 3-3948

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-3948 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Klimaatwijzigingen - Europese Ministerraad over leefmilieu - Klimaatconferentie in Montréal.
  Verzending vraag 16/12/2005
  Antwoord 22/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3947
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1212