Schriftelijke vragen van 3-3947 tot 3-3947

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-3947 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Klimaatwijzigingen - Europese Ministerraad over leefmilieu - Klimaatconferentie in Montréal.
  Verzending vraag 16/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Antwoord 2/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3948
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1212