Schriftelijke vragen van 3-3754 tot 3-3754

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-3754 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Provinciale geneeskundige commissies - Beroepscommissies - Samenstelling.
  Verzending vraag 23/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1135