Schriftelijke vragen van 3-3623 tot 3-3623

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-3623 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma - Kostprijs en mogelijke besparingen - Verenigbaarheid met de Europese richtlijnen.
  Verzending vraag 25/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 23/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3624
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1046