Schriftelijke vragen van 3-3620 tot 3-3620

SELECT DISTINCT persoon.persoonid, persoon.naam, persoon.voornaam, senator.fractie_nl, betr_minist_schvr.departementid, departement.naam_nl, betr_minist_schvr.persoonid, schriftelijkevraag.svid, schriftelijkevraag.vraagleg, schriftelijkevraag.vraagnr, schriftelijkevraag.volgnr, schriftelijkevraag.titel_nl, schriftelijkevraag.titel_fr, schriftelijkevraag.dt_indiening, TranslateDate(schriftelijkevraag.dt_indiening), schriftelijkevraag.gepubliceerd, TranslateDate(schriftelijkevraag.dt_eindetermijn), schriftelijkevraag.sorteersleutel, senator.sorteersleutel FROM schriftelijkevraag, persoon, departement, senator, betr_minist_schvr WHERE (schriftelijkevraag.persoonid=senator.persoonid) AND (senator.persoonid=persoon.persoonid) AND (schriftelijkevraag.svid=betr_minist_schvr.svid) AND (betr_minist_schvr.departementid=departement.departementid) AND (schriftelijkevraag.vraagleg = 3) AND (schriftelijkevraag.vraagnr between 3620 and 3620) ORDER BY schriftelijkevraag.sorteersleutel ASC, schriftelijkevraag.volgnr ASC

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-3620 Van de Casteele Annemie (VLD) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Belastingsprocedure - Hervorming.
  Verzending vraag 25/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 9/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1045