Schriftelijke vragen van 3-3569 tot 3-3569

SELECT DISTINCT persoon.persoonid, persoon.naam, persoon.voornaam, senator.fractie_nl, betr_minist_schvr.departementid, departement.naam_nl, betr_minist_schvr.persoonid, schriftelijkevraag.svid, schriftelijkevraag.vraagleg, schriftelijkevraag.vraagnr, schriftelijkevraag.volgnr, schriftelijkevraag.titel_nl, schriftelijkevraag.titel_fr, schriftelijkevraag.dt_indiening, TranslateDate(schriftelijkevraag.dt_indiening), schriftelijkevraag.gepubliceerd, TranslateDate(schriftelijkevraag.dt_eindetermijn), schriftelijkevraag.sorteersleutel, senator.sorteersleutel FROM schriftelijkevraag, persoon, departement, senator, betr_minist_schvr WHERE (schriftelijkevraag.persoonid=senator.persoonid) AND (senator.persoonid=persoon.persoonid) AND (schriftelijkevraag.svid=betr_minist_schvr.svid) AND (betr_minist_schvr.departementid=departement.departementid) AND (schriftelijkevraag.vraagleg = 3) AND (schriftelijkevraag.vraagnr between 3569 and 3569) ORDER BY schriftelijkevraag.sorteersleutel ASC, schriftelijkevraag.volgnr ASC

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-3569 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gedetineerden - Morele, geestelijke en godsdienstige bijstand - Protocolakkoord en koninklijk besluit.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 5/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-990