Schriftelijke vragen van 3-3569 tot 3-3569

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-3569 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gedetineerden - Morele, geestelijke en godsdienstige bijstand - Protocolakkoord en koninklijk besluit.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 5/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-990