Schriftelijke vragen van 3-2582 tot 3-2582

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-2582 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Getuigschriften voor verstrekte hulp - Gebrek - Alternatieve oplossing.
  Verzending vraag 29/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
  Antwoord 8/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-774