Schriftelijke vragen van 3-2348 tot 3-2348

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-2348 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon - Toepassing.
  Verzending vraag 11/3/2005
  Antwoord 11/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-642