Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-819

van Latifa Gahouchi (PS) d.d. 2 februari 2016

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Bromfietsen - Inschrijving - Eventuele technische controle - Gevolg voor de Gewesten - Cijfers - Elektrische fietsen

motorvoertuig
tweewielig voertuig
registratie van een voertuig
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
technische keuring
elektrisch voertuig

Chronologie

2/2/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/3/2016 )
8/3/2016 Antwoord

Vraag nr. 6-819 d.d. 2 februari 2016 : (Vraag gesteld in het Frans)

Alle bromfietsen die in BelgiŽ rijden, moeten binnenkort uitgerust zijn met een nummerplaat. De Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit heeft onlangs een regularisatieprocedure voor de inschrijvingen opgezet. Ik heb vernomen dat die een jaar zou duren.

Alle niet ingeschreven bromfietsen die vůůr 31 maart 2014 in BelgiŽ in het verkeer werden gebracht en beschikken over een gelijkvormigheidsattest, zijn hierbij betrokken. Ook de voertuigen die na deze datum werden ingevoerd uit een lidstaat van de Europese Unie zijn erbij betrokken

Het gaat meer bepaald om de rijwielen met twee, drie of vier wielen, die een gemiddelde snelheid van 45 km/u halen en die een cilinderinhoud lager dan of gelijk aan 50 cm3 en een maximumvermogen van 4 kW hebben.

Deze maatregel heeft uiteraard gevolgen voor de deelgebieden, inzonderheid wat een eventuele technische controle betreft.

Zullen de bedoelde voertuigen, zodra ze ingeschreven zijn, onderworpen zijn aan periodieke en/of niet-periodieke controles? Weet u nu al hoeveel bromfietsen betrokken zijn in elk Gewest van het land?

We zouden ons overigens kunnen afvragen of de betrokken bepalingen ook gelden of zullen gelden voor de elektrische fietsen. Wat is de stand van zaken?

Antwoord ontvangen op 8 maart 2016 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vraag.

Aangezien de technische keuring een geregionaliseerde aangelegenheid is, heb ik niet de bevoegdheid deze keuring al of niet toe te passen op de ingeschreven bromfietsen.

Het aantal in te schrijven voertuigen is niet gekend vermits die voertuigen nooit eerder werden ingeschreven.