Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-811

van Latifa Gahouchi (PS) d.d. 20 januari 2016

aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Asielzoekers - Opvangplaatsen - Aantal - Verdeling over de drie Gewesten van het land

politiek asiel
sociale voorzieningen
vluchteling

Chronologie

20/1/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2016 )
9/12/2018 Dossier gesloten

Vraag nr. 6-811 d.d. 20 januari 2016 : (Vraag gesteld in het Frans)

In september 2015 hebben verschillende niet-gouvernementele organisaties (ngo's), de stad Brussel en de federale regering de stand van zaken opgemaakt over de opvang van de asielzoekers. Bij die gelegenheid werd ook de inventaris opgemaakt van het aantal beschikbare plaatsen.

Wat de opvangcapaciteit betreft, zijn de drie Gewesten van het land reeds aangesproken, maar niet tot op dezelfde hoogte. Deze vraag sluit aan bij de nieuwe bevoegdheden van de Senaat als assemblee van de deelstaten en omdat de drie Gewesten ook betrokken zijn bij de opvang van asielzoekers. Bij de jongste telling van 9 september 2015 beschikte WalloniŽ over het grootste aantal opvangplaatsen, met bijna de helft van alle beschikbare opvangplaatsen in BelgiŽ:

- WalloniŽ: 10.568 plaatsen, of 49,9% van de beschikbare plaatsen;

- Vlaanderen: 9.000 plaatsen, of 42,5%;

- Brussel: 1.612 plaatsen, of 7,61%.

Deze cijfers van de federale regering tonen aan dat Vlaanderen over minder plaatsen beschikt dan WalloniŽ.

Deze wanverhouding zou gedeeltelijk gecorrigeerd moeten worden door de opening van nieuwe opvangplaatsen.

Wat is de huidige situatie inzake het creŽren van nieuwe opvangplaatsen en meer bepaald het aantal plaatsen in lokale opvanginitiatieven (LOI)?

Kunt u mij de laatste cijfers bezorgen?